strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 jeremie1.jpg

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o od listopada 2010 roku  realizuje Projekt Inicjatywa JEREMIE, w ramach którego na korzystnych warunkach udzielane są poręczenia dla przedsiębiorców z powiatu stargardzkiego.

 

 


 
 Zawieszenie projektu POŻYCZKI - JEREMIE

Z uwagi na zawieszenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE do odwołania na terenie całego województwa zachodniopomorskiego realizacji Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni zawiesić realizację Projektu polegającego na udzielaniu pożyczek.

 

O usunięciu przesłanek wstrzymujących realizację programu pożyczkowego JEREMIE będziemy informować na naszych stronach.

fpk 23.10.2014
 
 Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców w ramach JEREMIE
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w dniu 06 października 2014 r. podpisał kolejną Umowę Operacyjną - Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierdniczego JEREMIE. Kwota uzyskanego wsparcia wynosi 5.000.000,00 zł i zostanie przeznaczona na pożyczki dla przedsiębiorców.
 
Ogólne warunki udzielania pożyczek:
- maksymalna kwota pożyczki wynosi 250.000 zł;
- okres spłaty pożyczki wynosi do 60 miesięcy;
- dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
- minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10% wartości przedsięwzięcia;
- oprocentowanie 1% w skali roku;
- elastyczne formy zabezpieczenia.
 
Więcej informacji na temat oferowanych pożyczek znajduje się w zakładce Inicjatywa Jeremie - pożyczki.
 
fpk 10.10.2014
 
 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców
W dniu 25 września 2014 w Hotelu Radisson Blu, odbyła się konferencja pt. „Giełda Produktów Finansowych – JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych”. Celem konferencji było zaprezentowanie alternatywnych źródeł finansowania w postaci instrumentów pozadotacyjnych, przekazanie kompleksowej wiedzy na temat możliwości jakie oferuje inicjatywa JEREMIE.
 
W trakcie konferencji przedstawicieli Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o.informowali przedsiębiorców o możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy w postaci pożyczek i poręczeń.
 
Podczas konferencji Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE kolejną Umowę Operacyjną, w ramach której uzyskał wsparcie w wysokości 2.000.000,00 zł. W ramach tej Umowy Fundusz będzie udzielał wsparcia finansowego w postaci poręczeń kredytów, pożyczek oraz leasingów. 
 
 
100_0696.JPG
 
 
 
fpk 30.09.2014
 
 Nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego dla Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o.

W dniu 19 września 2014 r. w Hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbyła się trzecia Gala Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła konkursowa już po raz trzeci wyróżniła pośredników finansowych realizujących projekt w ramach inicjatywy JEREMIE.

 

W tym roku Statuetkę za wyróżniającą się realizację projektu JEREMIE w regionie i wspieranie z sukcesem lokalnej przedsiębiorczości otrzymał Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

 

 100_0014.JPG

fpk 30.09.2014
 
 Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie - Giełda Produktów Finansowych
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, realizujący na terenie województwa zachodniopomorskiego inicjatywę JEREMIE serdecznie zapraszają na spotkanie:
 
„Giełda produktów finansowych - JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych”
 
które odbędzie się 25 września 2014 roku w godz. 11.00 - 14.30 w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie, Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin, sala Concerto
 

Spotkanie dedykowane jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji na temat spotkania na stronie www.jeremie.com.pl

 

Do pobrania:

Agenda

 

fpk 04.09.2014
 
 Szkolenie

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w imieniu Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie:

"Dobry dialog - skuteczne zarządzanie"

 

Szkolenie odbędzie się w godz. od 9.00-16.00 w dniu 17.09.2014 w sali konferencyjnej na II piętrze biurowca (ZNTK) przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie Szczecińskim.

 

Program szkolenia:

1. Wrowadzenie do tematu dialogu społecznego

2. Dialog w sytuacji zmiany/kryzysu

3. Prezentacja modelu wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliowści adaptacyjnych przedsiębiorstw

4. Trening korzystania z wybranych narzędzi:

a) skuteczne zarządzanie - udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

b) przekazywanie informacji pracownikom - expose szefa

c) radzenie sobie z oporem

d) metody rozwiązywania konfliktów

 

W trakcie szkolenia zapewnione będą profesjonalne publikacje oraz materiały szkoleniowe. Zapewniony będzie również serwis kawowy oraz obiad.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa na adres: joanna.hajduk@sarl.pl

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa: Formularz_zgloszenie_upowszechnianie (1).doc

fpk 04.09.2014
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2012 Fundusz Poręczeń Kredytowych