strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 jeremie1.jpg

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o od listopada 2010 roku  realizuje Projekt Inicjatywa JEREMIE, w ramach którego na korzystnych warunkach udzielane są poręczenia oraz pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu stargardzkiego.

 

 


 
 Wsparcie dla przedsiębiorców w formie pożyczek

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o informuje, że w dniu 26.08.2016 r. podpisał Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 6.000.000,00 zł i dotyczy wsparcia udzielanego dla przedsiębiorców w formie pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie działalności przedsiębiorców.

 

Pożyczki będą udzielane będą w wysokości do 250.000 zł z okresem spłaty do 60 miesięcy. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki. Oprocentowanie stałe i wynosi 1% w skali roku. Minimalny wkład własny wynoszący 10%.

 

Szczegóły dotyczące pożyczki oraz aktualny wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami znajduje się na stronie Funduszu w zakładce Inicjatywa JEREMIE – Pożyczki.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki będą przyjmowane w biurze Funduszu od 15.09.2016 r.

fpk 31.08.2016
 
 Wsparcie dla przedsiębiorców w formie poręczeń

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o informuje, że w dniu 23.05.2016 r. podpisał Umowę Operacyjną – Reporęczenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł i dotyczy wsparcia udzielanego dla przedsiębiorców w formie poręczeń kredytów bankowych udzielanych na finansowanie działalności przedsiębiorców.

 

Poręczenia są udzielane w wysokości do 100.000 zł na okres do 66 miesięcy. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem poręczenia.

 

Szczegóły dotyczące poręczeń znajdują się na stronie www.fpk.stargard.pl  w zakładce INICJATYWA JEREMIE – PORĘCZENIA.

fpk 08.07.2016
 
 Poręczenia wadialne - oferta dla przedsiębiorców przystępujących do przetargów

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. wprowadził do swej oferty poręczenia wadiów w wysokości 100% zobowiązań.

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą przystąpić do przetargu zamiast zamrażać środki finansowe poprzez opłatę wadiów, mogą ubiegać się o poręczenie wadialne lub odnawialną linię poręczeń wadialnych, co dopuszcza art. 45, ust. 6, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

- poprzez poręczenie firmy mają możliwość startowania w większej liczbie przetargów, co zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania kontraktu;

- firma nie musi angażować środków pieniężnych, co pozwala na ich wykorzystanie w inny sposób;

- wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego;

- szybka decyzja o udzielenie poręczenia;

- niska prowizja za udzielenie poręczenia.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fpk.stargard.pl w zakładce Poręczenia Wadium

 

fpk 08.07.2016
 
 Konferencja 27.04.2016

W dniu 27 kwietnia 2016 r. od godz. 13.00 w Stargardzkim Centrum Kultury (Mała Scena) odbędzie się konferencja pn.:

 

"Wsparcie przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 91 578 64 40 najpóźniej do dnia 25.04.2016 r. do godz. 15.00. 

 

Agenda: Agenda 27.04.2016

fpk 21.04.2016
 
 Szkolenie: Zmiany w podatku VAT

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. oraz Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zapraszają do udziału w płatnym szkoleniu:

 

"Zmiany w podatku VAT"

 

 

Cel szkolenia: Zaznajomienie przedsiębiorców, pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT.

 

Termin szkolenia: 26 listopada 2015.

 

Miejsce szkolenia: ul. Pierwszej Brygady 35, lok. 208. Szkolenie odbędzie się w godzinach od 09:00 do 15:00

 

Koszt szkolenia: 150 zł (płatny przelewem lub gotówką)

 

Nr konta: 60 1020 4867 0000 1102 0050 6329 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.; ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński z dopiskiem "Uczestnictwo w szkoleniu w dniu 26.11.2015 r."

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu na załączonym formularzu, jak też wpłat należy dokonywać do dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 12.00.

 

Szkolenie poprowadzi Marta Frąckowiak, właścicielka biura rachunkowego. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Finansów. Prowadzi szkolenia oraz doradztwo w zakresie podatków.

 

Formularz zgłoszeniowy 26.11.2015

Szczegółowy Program Szkolenia 26.11.2015

fpk 26.11.2015
 
 Szkolenie: Zmiany w prawie pracy od 2016 r.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. oraz Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zapraszają do udziału w płatnym szkoleniu "Nowe aspekty umów o prace w świetle najnowszych zmian w Kodeksie Pracy"

 

 

Cel szkolenia: Zaznajomienie przedsiębiorców, pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe z najnowszymi zmianami w prawie pracy w aspekcie umów o pracę oraz w aspekcie uprawnień rodzicielskich.

 

Termin szkolenia: 04 listopada 2015.

 

Miejsce szkolenia: ul. Pierwszej Brygady 35, lok. 208. Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10:00 do 15:00

 

Koszt szkolenia: 100 zł (płatny przelewem lub gotówką)

 

Nr konta: 60 1020 4867 0000 1102 0050 6329 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.; ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński z dopiskiem "Uczestnictwo w szkoleniu w dniu 04.11.2015 r."

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu na załączonym formularzu, jak też wpłat należy dokonywać do dnia 03 listopada 2015 r. do godziny 12.00.

 

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Zielińska-Kipieć, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej praktyce zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa pracy.

 

fpk 22.10.2015
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2016 Fundusz Poręczeń Kredytowych