strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 jeremie1.jpg

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o od listopada 2010 roku  realizuje Projekt Inicjatywa JEREMIE, w ramach którego na korzystnych warunkach udzielane są poręczenia oraz pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu stargardzkiego.

 

 


 
 Szkolenie "Zmiany w prawie pracy w 2017 r."

Fundusz Poręczeń Kredytowych zaprasza do udziału w płatnym szkoleniu "Zmiany w prawie pracy w 2017 r."

 

 

Cel szkolenia: Zaznajomienie przedsiębiorców, pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe z najnowszymi zmianami w prawie pracy w aspekcie umów o pracę.

 

Termin szkolenia: 06 marca 2017 r.

 

Miejsce szkolenia: ul. Pierwszej Brygady 35, lok. 701. Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10:00 do 15:00

 

Koszt szkolenia: 150 zł (płatny przelewem lub gotówką)

 

Nr konta: 60 1020 4867 0000 1102 0050 6329 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.; ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard z dopiskiem "Uczestnictwo w szkoleniu w dniu 06.03.2017 r."

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu na załączonym formularzu, jak też wpłat należy dokonywać do dnia 03 marca 2017 r. do godziny 12.00.

 

Załączniki:

Agenda 06 03 2017

Formularz zgłoszeniowy 06.03.2017

fpk 14.02.2017
 
 Zaproszenie na wykład prof. Witolda Modzelewskiego

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oraz Stargardzka Izba Gospodarcza zapraszają na wykład prof. Witolda Modzelewskiego, który odbędzie się w dniu 01.03.2017r. o godzinie 10.00 w Stargardzkim Centrum Kultury, przy ul. Gen. J. Piłsudskiego 105 w Stargardzie, sala kinowo-teatralna  (duża scena) .

Program:

10.00 - 10.10   rejestracja

10.15 – 10.30  przywitanie

10.30 – 12.00  wykład prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego na temat ,,Działalność przedsiębiorców w obliczu odpowiedzialności za rozliczania podatkowe w firmie w aspekcie kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego”.

12.00 – 12.30  dyskusja

12.30 – 13.00  przerwa (poczęstunek)

13.00 – 14.30  debata nt.: „Polityka gospodarcza / fiskalna Państwa a perspektywy dla biznesu - projekcje 2017-2019” z udziałem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego – m.in. współtwórcy systemu podatkowego obowiązującego w Polsce; prof. dr hab. Anety Zelek – Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz przedstawiciel lokalnego biznesu.

14.30 – 15.00  dyskusja

 

Zapisów można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy : www.zpsb.pl/stargard/konferencja

 
Więcej informacji w plakacie: plakat

fpk 14.02.2017
 
 Kondolencje

Ze smutkiem żegnamy

Sławomira Pajora

Prezydenta Miasta Stargardu
 

Rodzinie oraz Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o.

fpk 19.01.2017
 
 Wsparcie dla przedsiębiorców w formie pożyczek

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o informuje, że w dniu 26.08.2016 r. podpisał Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 6.000.000,00 zł i dotyczy wsparcia udzielanego dla przedsiębiorców w formie pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie działalności przedsiębiorców.

 

Pożyczki będą udzielane będą w wysokości do 250.000 zł z okresem spłaty do 60 miesięcy. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki. Oprocentowanie stałe i wynosi 1% w skali roku. Minimalny wkład własny wynoszący 10%.

 

Szczegóły dotyczące pożyczki oraz aktualny wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami znajduje się na stronie Funduszu w zakładce Inicjatywa JEREMIE – Pożyczki.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki będą przyjmowane w biurze Funduszu od 15.09.2016 r.

fpk 31.08.2016
 
 Wsparcie dla przedsiębiorców w formie poręczeń

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o informuje, że w dniu 23.05.2016 r. podpisał Umowę Operacyjną – Reporęczenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł i dotyczy wsparcia udzielanego dla przedsiębiorców w formie poręczeń kredytów bankowych udzielanych na finansowanie działalności przedsiębiorców.

 

Poręczenia są udzielane w wysokości do 100.000 zł na okres do 66 miesięcy. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem poręczenia.

 

Szczegóły dotyczące poręczeń znajdują się na stronie www.fpk.stargard.pl  w zakładce INICJATYWA JEREMIE – PORĘCZENIA.

fpk 08.07.2016
 
 Poręczenia wadialne - oferta dla przedsiębiorców przystępujących do przetargów

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. wprowadził do swej oferty poręczenia wadiów w wysokości 100% zobowiązań.

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą przystąpić do przetargu zamiast zamrażać środki finansowe poprzez opłatę wadiów, mogą ubiegać się o poręczenie wadialne lub odnawialną linię poręczeń wadialnych, co dopuszcza art. 45, ust. 6, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

- poprzez poręczenie firmy mają możliwość startowania w większej liczbie przetargów, co zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania kontraktu;

- firma nie musi angażować środków pieniężnych, co pozwala na ich wykorzystanie w inny sposób;

- wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego;

- szybka decyzja o udzielenie poręczenia;

- niska prowizja za udzielenie poręczenia.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fpk.stargard.pl w zakładce Poręczenia Wadium

 

fpk 08.07.2016
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2016 Fundusz Poręczeń Kredytowych