strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 jeremie1.jpg

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o od listopada 2010 roku  realizuje Projekt Inicjatywa JEREMIE, w ramach którego na korzystnych warunkach udzielane są poręczenia dla przedsiębiorców z powiatu stargardzkiego.

 

 


 
 Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie - Giełda Produktów Finansowych
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, realizujący na terenie województwa zachodniopomorskiego inicjatywę JEREMIE serdecznie zapraszają na spotkanie:
 
„Giełda produktów finansowych - JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania zachodniopomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych”
 
które odbędzie się 25 września 2014 roku w godz. 11.00 - 14.30 w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie, Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin, sala Concerto
 

Spotkanie dedykowane jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji na temat spotkania na stronie www.jeremie.com.pl

 

Do pobrania:

Agenda

 

fpk 04.09.2014
 
 Szkolenie

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w imieniu Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie:

"Dobry dialog - skuteczne zarządzanie"

 

Szkolenie odbędzie się w godz. od 9.00-16.00 w dniu 17.09.2014 w sali konferencyjnej na II piętrze biurowca (ZNTK) przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie Szczecińskim.

 

Program szkolenia:

1. Wrowadzenie do tematu dialogu społecznego

2. Dialog w sytuacji zmiany/kryzysu

3. Prezentacja modelu wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliowści adaptacyjnych przedsiębiorstw

4. Trening korzystania z wybranych narzędzi:

a) skuteczne zarządzanie - udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

b) przekazywanie informacji pracownikom - expose szefa

c) radzenie sobie z oporem

d) metody rozwiązywania konfliktów

 

W trakcie szkolenia zapewnione będą profesjonalne publikacje oraz materiały szkoleniowe. Zapewniony będzie również serwis kawowy oraz obiad.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa na adres: joanna.hajduk@sarl.pl

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa: Formularz_zgloszenie_upowszechnianie (1).doc

fpk 04.09.2014
 
 Wytyczne i formularze dotyczące rozliczenia Wsparcia Finansowego w projekcie "Moja firma - mój sukces".
FPK 01.07.2014r.
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o, Bank Gospodarki Żywnościowej oraz Stargardzka Izba Gospodarcza zapraszają na seminarium informacyjne:

 

„Sytuacja MŚP w powiecie stargardzkim – zewnętrzne źródła finansowania firmy”

 

które odbędzie się 30 czerwca 2014 r. w Stargardzie Szczecińskim w Hotelu Grodzkim przy ul. Grodzkiej 3 w Stargardzie Szczecińskim w godz. 10.30 - 13.30.


Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z sytuacją firm w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem firm działających na terenie powiatu stargardzkiego oraz możliwościami pozyskania środków finansowych na rozwój firmy.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 27.06.2014 do godz. 14.00 na adres poczty elektronicznej: biuro@fpk.stargard.pl lub pod numerem telefonu 91 578 26 97.

 

Plik do pobrania:

AGENDA

fpk 12.06.2014
 
 Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków w ramach realizacji projektu "Moja firma - mój sukces".

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w załączeniu przedstawia ostateczną listę rankingową po procedurze odwoławczej od decyzji Komisji Oceny Wniosków o Wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu „Moja firma – mój sukces".

 

Zał. ostateczna lista rankingowa WF 11.06.2014.pdf

       ostateczna lista rankingowa PWP 11.06.2014.pdf 

FPK 12.06.2014r.
 
 Oświadczenia majątkowe w ramach realizacji projektu "Moja firma mój sukces".

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Moja firma –mój sukces” w załączeniu zamieszcza oświadczenia majątkowe, które uczestnicty projektu zobowiązani są złożyć do dnia 17.06.2014r. w celu zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zał. Oświadczenie majątkowe uczestnika projektu.doc 

      Oświadczenie majątkowe poręczyciela.doc 

FPK 09.06.2014r.
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2012 Fundusz Poręczeń Kredytowych