strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 jeremie1.jpg

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o od listopada 2010 roku  realizuje Projekt Inicjatywa JEREMIE, w ramach którego na korzystnych warunkach udzielane są poręczenia dla przedsiębiorców z powiatu stargardzkiego.

 

 


 
 Aktualizacja danych do kontaktu

Informujemy, iż od dnia 27 marca 2015 r. aktualnie obowiązującymi numerami kontaktowymi do Funduszu są:

 

telefon stacjonarny:    91 578 24 97

telefon komórkowy:     605 151 506

fpk 27.03.2015
 
 Szkolenie: Zmiany w podatkach w 2015 roku

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. oraz Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zapraszają na seminarium informacyjne pn.:

 

 "Zmiany w podatkach w 2015 roku"

 

które odbędzie się 26 lutego 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 35/207  w godz. 9.00 - 15.00.

 

 

Szkolenie poprowadzi Marta Frąckowiak. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 24.02.2015 na adres poczty elektronicznej: biuro@fpk.stargard.pl lub pod numerem telefonu 91 578 26 97.

 

Koszt szkolenia wynosi 50 zł od osoby.

 

 

fpk 10.02.2015
 
 Niskooprocentowane pożyczki w ramach JEREMIE już dostępne

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęto realizację Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna. W związku z powyższym przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem niskooprocentowanej pożyczki zapraszamy do składania wniosków.

 

fpk 24.12.2014
 
 Wytyczne i formularze dotyczące rozliczenia Podstawowego Wsparcia Pomostowego w projekcie „Moja firma – mój sukces”.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. jako realizator projektu  „Moja firma – mój sukces" w załączeniu zamieszcza wytyczne oraz formularz z załącznikami dotyczące rozliczenia Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

 

Zał.  wytyczne ws. rozliczania PWP.docx

         Moja firma - mój sukces -ROZLICZENIE Z PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.docx

         Załącznik nr 1 - Zestawienie dokumentów potw. poniesione wydatki w ramach podst. wsp. pomostowego.xls

         Moja firma - mój sukces - OŚWIADCZENIE O ODBIORZE zakupów dokonanych w ramach środków finansowych na               rozwój przedsiębiorczości.docx

FPK 21.11.2014r.
 
 Ogłoszenie listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego do projektu „Moja firma – mój sukces”.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w załączeniu przedstawia listę rankingową z prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie Przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu „Moja firma – mój sukces".

O wynikach Komisji Oceny Wniosków uczestnicy będą poinformowani pisemnie w terminie 5 dni od dnia wysłania kopii Protokołu z posiedzenia KOW do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 

Zał. ista rankingowa PWP 20.11.2014r..pdf

 

FPK 21.11.2014r.
 
 Informacja o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma – mój sukces”.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. informuje, iż w ramach realizacji projektu „Moja firma –mój sukces” w siedzibie Funduszu w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 306, w dniu 03.11.2014r. w godz. od 8:00 do 16:00 rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dn.17.11.2014r. o godz. 16:00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.

 

Załączniki:Wniosek o udzielenie przedluzonego wsparcia pomostowego.doc

 Załącznik nr 1 - oświadczenie o numerze PESEL..doc

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem składek ZUS i zdrowotnej.doc

 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.doc

Załącznik nr 5 do Wniosku o udzielenie przedłuzonego wsparcia pomostowego - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc

załącznik nr 6 - RZIS, Bilans.docx

FPK 28.10.2014r.
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2012 Fundusz Poręczeń Kredytowych