strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 jeremie1.jpg

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o od listopada 2010 roku  realizuje Projekt Inicjatywa JEREMIE, w ramach którego na korzystnych warunkach udzielane są poręczenia dla przedsiębiorców z powiatu stargardzkiego.

 

 


 
 Wytyczne i formularze dotyczące rozliczenia Wsparcia Finansowego w projekcie "Moja firma - mój sukces".
FPK 01.07.2014r.
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o, Bank Gospodarki Żywnościowej oraz Stargardzka Izba Gospodarcza zapraszają na seminarium informacyjne:

 

„Sytuacja MŚP w powiecie stargardzkim – zewnętrzne źródła finansowania firmy”

 

które odbędzie się 30 czerwca 2014 r. w Stargardzie Szczecińskim w Hotelu Grodzkim przy ul. Grodzkiej 3 w Stargardzie Szczecińskim w godz. 10.30 - 13.30.


Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z sytuacją firm w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem firm działających na terenie powiatu stargardzkiego oraz możliwościami pozyskania środków finansowych na rozwój firmy.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 27.06.2014 do godz. 14.00 na adres poczty elektronicznej: biuro@fpk.stargard.pl lub pod numerem telefonu 91 578 26 97.

 

Plik do pobrania:

AGENDA

fpk 12.06.2014
 
 Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków w ramach realizacji projektu "Moja firma - mój sukces".

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w załączeniu przedstawia ostateczną listę rankingową po procedurze odwoławczej od decyzji Komisji Oceny Wniosków o Wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu „Moja firma – mój sukces".

 

Zał. ostateczna lista rankingowa WF 11.06.2014.pdf

       ostateczna lista rankingowa PWP 11.06.2014.pdf 

FPK 12.06.2014r.
 
 Oświadczenia majątkowe w ramach realizacji projektu "Moja firma mój sukces".

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Moja firma –mój sukces” w załączeniu zamieszcza oświadczenia majątkowe, które uczestnicty projektu zobowiązani są złożyć do dnia 17.06.2014r. w celu zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zał. Oświadczenie majątkowe uczestnika projektu.doc 

      Oświadczenie majątkowe poręczyciela.doc 

FPK 09.06.2014r.
 
 Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków o Wsparcie Finansowe i Podstawowe Wsparcie Pomostowe do projektu „Moja firma – mój sukces”.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. w załączeniu przedstawia wstępną listę rankingową z prac Komisji Oceny Wniosków o Wsparcie finansowe oraz Podstawowe wsparcie pomostowe w ramach realizacji projektu „Moja firma – mój sukces".

O wynikach Komisji Oceny Wniosków uczestnicy będą poinformowani pisemnie w terminie 5 dni od dnia wysłania kopii Protokołu z posiedzenia KOW do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

W przypadku nieprzyznania Uczestnikowi Projektu wsparcia finansowego Uczestnik Projektu ma prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, wraz ze szczegółową argumentacją, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia poinformowania go o wynikach oceny KOW.

W przypadku przyznania Uczestnikowi Projektu kwoty mniejszej niż wnioskowana, Uczestnik ma prawo podjąć pisemne negocjacje z Beneficjentem, w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania  o wynikach oceny KOW.

 

Zał.wstępna lista rankingowa WF 03.06.2014.pdf

     wstępna lista rankingowa PWP 03.06.2014 .pdf 

 

FPK 06.06.2014r.
 
 Przypomnienie informacji o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.w ramach projektu "Moja firma - mój sukces".

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o. o. informuje, iż w ramach realizacji projektu „Moja firma –mój sukces” w siedzibie Funduszu w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 303, od dnia dzisiejszego tj. 19.05.2014r. w godz. od 8:00 do 16:00 rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem oraz harmonogramem finansowo-rzeczowym i wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dn.30.05.2014r. o godz. 16:00.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.

FPK 19.05.2014r.
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2012 Fundusz Poręczeń Kredytowych