strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał na podstawie aktu założycielskiego, sporządzonego w dniu 9  sierpnia 2005 roku w formie aktu notarialnego, przed notariuszem Leszkiem Pietrakowskim w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Stargardzie przy ul. Marsz.  J. Piłsudskiego nr 105/1 Rep. A Nr 5404/2005.

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  - „FPK w Stargardzie" Sp. z o.o. został wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000243198.

 

Spółka posiada numer identyfikacyjny REGON 320085738 i numer identyfikacji podatkowej NIP 854-225-88-74.

 

Wykonał:   info..pl
Copyright © 2017 Fundusz Poręczeń Kredytowych