strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

 

EUROPEJSKIE CERTYFIKATY SZANSĄ NA AWANS

 

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

w partnerstwie z

Funduszem Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

 

zorganizowali dla Państwa w ramach projektu pn.:

 

 

"EUROPEJSKIE CERTYFIKATY

szansą na awans"

 

bezpłatne szkolenie pozwalające:

  • nabyć lub podnieść umiejętności obsługi komputera oraz wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) potwierdzonych powszechnie uznawanym Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL (więcej informacji na temat ECDL na stronie http:// www.ecdl.com.pl
  • zdobyć umiejętności obsługi podpisu elektonicznego (każdy z modułów)

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • osób zameldowanych na terenie Powiatu Stargardzkiego,
  • zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilną-prawną np. zlecenia, o dzieło)
  • zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności


Wyniki naboru na pierwszą edycję szkolenia:

MODUŁ I - Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej I-1.pdf

MODUŁ II - Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej II-1.pdf

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w pierwszej edycji szkolenia informujemy, iż zajęcia będą się odbywały w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Szczecińskiej 6 w Stargardzie Szczecińskim i rozpoczynają się:

- I Moduł - 02.10.2008 roku o godzinie 16:00 - 20:00,

- II Moduł - 27.09.2008 roku o godzinie 9:00 - 17:00

 

Wyniki naboru na Moduł III - tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej:

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej III - w.pdf

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w Module III informujemy, iż zajęcia będą się odbywały w Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 i rozpoczynają się:

- zajęcia weekendowe - 10 stycznia 2009 roku o godzinie 9:00 - 17:00,

- zajęcia w tygodniu - 06 stycznia 2009 roku o godzinie 16:00 - 20:00.

 

Wyniki naboru na drugą edycję szkoleń komputerowych

Moduł I -Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej I-2.pdf

Moduł II - Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej II-2.pdf

Osoby zakwalifikowane do udziału w drugiej edycji szolenia informujemy, iż zajęcia będą się odbywały w Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35 i rozpoczynają się:

- Moduł I - 10 stycznia 2009 roku o godzinie 9:00 - 17:00,

- Moduł II - 12 stycznia 2009 roku o godzinie 16:00 - 20:00.
Szkolenia odbędą się w trzech modułach:

 

I Moduł - przeznaczony dla osób, które nie korzystały do tej pory z komputera bądź korzystały na poziomie podstawowym:

  • I edycja wrzesień- listopad (zgłoszenia do 22.09.2008)
  • II edycja styczeń-marzec (zgłoszenia do 30.12.2008)

II Moduł - przeznaczony dla osób korzystających z komputera na poziomie zaawansowanym:

  • I edycja: wrzesień-listopad (zgłoszenia do 22.09.2008)
  • II edycja: styczeń-marzec (zgłoszenia do 30.12.2008)

III Moduł - tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej

  • styczeń-marzec (zgłoszenia do 23.12.2008)


Szczegółowy program i harmonogram szkolenia:

 

Szkolenia będą się odbywały w Stargardzie Szczecińskim lub w gminie Powiatu Stargardzkiego w zależności od miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników: w weekendy i w godzinach popołudniowych.

 

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie będzie dostarczenie osobiście do siedziby FPK w Stargardzie Szczecińskim wypełnionych dokumentów aplikacyjnych (do pobrania na stronie):

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 308

73-110 Stargard Szczeciński

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w Projekcie POKL 8.1.1.pdf

Zalacznik nr 1 Deklaracja uczetsnictwa w Projekcie.pdf

Zalacznik nr 2_ zaswiadczenie o zatrudnieniu.pdf

Zalacznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-1.pdf

 

Linki do stron internetowych:

EFS - http://www.efs.gov.pl

PO KL - http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl

UE - http://www.europa.eu

WUP Szczecin - http://www.wup.pl

Fundusze strukturalne - http://funduszestrukturalne.gov.pl

 

 

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

 

logo_firm.gif
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2017 Fundusz Poręczeń Kredytowych