strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Od lipca 2016r. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. wprowadził do swej oferty poręczenie wadiów w wysokości 100% zobowiązań.

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą przystąpić do przetargu zamiast zamrażać środki finansowe poprzez opłatę wadiów, mogą ubiegać się o poręczenie wadialne lub odnawialną linię poręczeń wadialnych, co dopuszcza art. 45, ust. 6, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Kto może skorzystać

Z poręczeń wadialnych mogą korzystać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.) prowadzące działalność gospodarczą lub mające siedzibę na terenie powiatu stargardzkiego. 

 

Warunki udzielania poręczeń

- poręczenie wadialne/odnawialna linia poręczeń wadialnych do wysokości max. 200.000,00 zł,

- poręczenie wadialne udzielane jest na okres związania ofertą, nie dłużej jednak niż 90 dni,

- odnawialna linia poręczeń wadialnych udzielana jest na okres jednego roku.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

- poprzez poręczenie firmy mają możliwość startowania w większej liczbie przetargów, co zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania kontraktu,

- firma nie musi angażować środków pieniężnych, co pozwala na ich wykorzystanie w inny sposób,

- wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego,

- szybka decyzja o udzielenie poręczenia,

- niska prowizja za udzielenie poręczenia.

 

Procedura udzielania poręczeń

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania poręczeń można uzyskać w siedzibie Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Spółka z o.o. lub pod numerami telefonu 91 578 26 97, kom. 605 181 506

Wykonał:   info..pl
Copyright © 2017 Fundusz Poręczeń Kredytowych