strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

archiwum aktualności

 

 

 

 
 Zmiany w podatku VAT
 
 Bezpłatne warsztaty
 
 Zmiany w podatku VAT
 
 Szkolenie "Zmiany w prawie pracy w 2017 r."
 
 Zaproszenie na wykład prof. Witolda Modzelewskiego
 
 Kondolencje
 
 Wsparcie dla przedsiębiorców w formie pożyczek
 
 Wsparcie dla przedsiębiorców w formie poręczeń
 
 Poręczenia wadialne - oferta dla przedsiębiorców przystępujących do przetargów
 
 Konferencja 27.04.2016
 
 Szkolenie: Zmiany w podatku VAT
 
 Szkolenie: Zmiany w prawie pracy od 2016 r.
 
 Spotkanie nt. rozwoju eksportu i inwestycji na rynkach zachodnich
 
 Niskooprocentowane pożyczki JEREMIE III
 
 Wytyczne i formularze dotyczące rozliczenia Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w projekcie „Moja firma – mój sukces”.
 
 Kapitał na rozwój - nowe możliwości na lata 2014-2020
 
 Aktualizacja danych do kontaktu
 
 Szkolenie: Zmiany w podatkach w 2015 roku
 
 Niskooprocentowane pożyczki w ramach JEREMIE już dostępne
 
 Wytyczne i formularze dotyczące rozliczenia Podstawowego Wsparcia Pomostowego w projekcie „Moja firma – mój sukces”.
 
 Ogłoszenie listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego do projektu „Moja firma – mój sukces”.
 
 Informacja o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma – mój sukces”.
 
 Zawieszenie projektu POŻYCZKI - JEREMIE
 
 Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców w ramach JEREMIE
 
 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców
 
 Nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego dla Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczec. Sp. z o.o.
 
 Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie - Giełda Produktów Finansowych
 
 Szkolenie
 
 Wytyczne i formularze dotyczące rozliczenia Wsparcia Finansowego w projekcie "Moja firma - mój sukces".
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków w ramach realizacji projektu "Moja firma - mój sukces".
 
 Oświadczenia majątkowe w ramach realizacji projektu "Moja firma mój sukces".
 
 Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej z prac Komisji Oceny Wniosków o Wsparcie Finansowe i Podstawowe Wsparcie Pomostowe do projektu „Moja firma – mój sukces”.
 
 Przypomnienie informacji o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.w ramach projektu "Moja firma - mój sukces".
 
 Informacja o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach realizacji projektu "Moja firma - mój sukces".
 
 Ostateczna lista rankingowa wyników rekrutacji do projektu "Moja firma - mój sukces".
 
 Ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu "Moja firma - mój sukces".
 
 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy - usługa indywidualnego doradztwa.
 
 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy - usługa szkoleniowa.
 
 Zaproszenie na konferencję
 
 Informacja o dokumentach rekrutacyjnych do projektu "Moja firma - mój sukces" - BEZZWROTNA DOTACJA.
 
 BEZZWROTNA DOTACJA - spotkanie informacyjne
 
 Zaproszenie na seminarium.
 
 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013.
 
 Preferencyjne pożyczki od 1% rocznie
 
 Rating kredytowy Funduszu
 
 Zmiana numeru telefonu
 
 Zaproszenie na seminarium
 
 Preferencyjne pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE
 
 Nowa pula środków na poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE
 
 Wyniki rekrutacji do projektu
 
 Rekrutacja do projektu "Moja Firma"
 
 Zapraszamy na spotkania informacyjne w związku z realizacją projektu MOJA FIRMA
 
 Unieważnienie postępowania ofertowego nr 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012, 01/DOR/POKL-FPK/MF/2012
 
 Roztrzygnięcie postępowania ofertowego nr 01/REK/POKL-FPK/MF/2012
 
 Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń i pomocy deminimis - wydłużenie terminu
 
 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy - Usługa przeprowadzenia rekrutacji
 
 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy - Usługa szkoleniowa
 
 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy - usługa indywidualnego doradztwa
 
 Oferta pracy na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń i pomocy de minimis
 
 "Giełda produktów finansowych - JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania MŚP
 
 Spotkanie z Klientami Banku PKO BP SA Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim
 
 Fundusz otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
 Zaproszenie na spotkanie informacyjno - doradcze
 
 Bezpłatna Konferencja
 
 Egzaminy ECDL CORE
 
 Egzamin EBC*L
 
 Egzaminy ECDL START
 
 Bezpłatne kursy językowe!!!
 
 Zmiana siedziby FPK
 
 Seminarium Finansowe
 
 PRZEDSIĘBIORCO SKORZYSTAJ!
 
 Targi Pracy 2011
 
 Bezpłatne kursy
 
 Wesołych Świąt!
 
 Kurs komputerowy zaawansowany
 
 Kurs komputerowy - ECDL
 
 Kurs komputerowy
 
 Certyfikat księgowy
 
 Rekrutacja na kurs EBC*L
 
 Szkolenia współfinansowane z PO KL
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Konkurs pt. "Polski Produkt Przyszłości ..."
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Zmiana terminu szkolenia "Kadry i Prawo Pracy II cz."
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców
 
 Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Bezpłatne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy UE 2007-2013
 
 Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców
 
 Bezpłatne seminarium
 
 Bezpłatne seminarium
 
 Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców
 
 Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców
 
 Bezpłatne seminarium
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców
 
 Zaświadczenie ze szkolenia
 
 Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców
 
 Bezpłatne seminarium informacyjne
 
 Nawiązanie współpracy z kolejnym Bankiem
 
 Zmiana adresu e-mail
 
 Seminarium informacyjne "Podatki w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw"
 
 Seminarium informacyjne "Finansowanie działalności MSP z funduszy Unii Europejskiej 2007-20013"
 
 Warsztaty dla Przedsiębiorców
 
 Seminarium informacyjne "ABC prowadzenia działalności gospodarczej"
 
 Spotkanie informacyjne nt. "Dostępne formy wspierania przedsiębiorczości"
 
 Bezpłatne konsultacje na temat: ,,Źródła finansowania działalności Małych i średnich Przedsiębiorst
 
 Seminarium Informacyjne ,,Pozyskiwanie dotacji unijnych w latach 2007 - 2013
 
 Seminarium Informacyjne ,,Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2017 Fundusz Poręczeń Kredytowych