strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. utworzony został w sierpniu 2005 roku. Celem jego działania jest ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Powiatu Stargardzkiego do kapitału zewnętrznego, w postaci kredytów i pożyczek. Umożliwia to ich rozwój oraz stwarza warunki do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

Działalność Funduszu nie jest skierowana na osiąganie zysków, przez co koszty uzyskania poręczenia są stosunkowo niewielkie.


Kapitał zakładowy:
kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 434 000 zł.

Kapitał poręczeniowy :
kapitał poręczeniowy, stanowiący wartość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie poręczeń (pochodzący z kapitałów własnych oraz innych źródeł wsparcia finansowego) wynosi na dzień 31 grudnia 2016 roku 4 003 000,00 zł.

 

Udziałowcy Funduszu:
Miasto Stargard, www.stargard.pl
Powiat Stargardzki, www.powiatstargardzki.pl
Gmina Stargard, www.gmina.stargard.pl
Gmina Suchań, www.suchan.pl
Gmina Chociwel, www.chociwel.pl
Gmina Marianowo, www.marianowo.pl
Gmina Dolice, www.dolice.com.pl
Gmina Dobrzany, www.dobrzany.pl
Gmina Stara Dąbrowa, www.staradabrowa.pl
Gmina Ińsko, www.insko.pl
Gmina Kobylanka, www.kobylanka.pl

Rada Nadzorcza:
Emilia Reszka - Przewodnicząca
Renata Huninik - Wiceprzewodnicząca
Jerzy Makowski - Wiceprzewodniczący
Roman Janił - Sekretarz
Jacek Maik - Członek

Jolanta Retkowska-Niewiarowska - Członek

 

Prezes Zarządu:
Krzysztof Furmańczyk - Prezes Zarządu
tel. 91 578 26 97 email:kfurmanczyk@fpk.stargard.pl

Kadra
Bernadeta Kubicka - Koordynator ds. projektów

tel. 91 578 26 97 email: bkubicka@fpk.stargard.pl

 

Beata Kula - Specjalista ds. pożyczek i poręczeń

tel. 91 578 26 97 email: bkula@fpk.stargard.pl

 

Wioletta Drzymała - Specjalista ds. pożyczek i poręczeń

tel. 91 578 26 97 email: wdrzymala@fpk.stargard.pl

 

Wykonał:   info..pl
Copyright © 2017 Fundusz Poręczeń Kredytowych